Aktualności

Obst
Obst
Obst
Obst
zapytanie-ofertowe-nr-6-z-dnia-24-06-2019-r

Zapytanie ofertowe nr 6 z dnia 24.06.2019 r.

24 czerwca 2019
Zapraszamy Państwa do złożenia oferty w odpowiedzi na nasze „Zapytanie ofertowe nr 6 z dnia 24.06.2019 r. Przedmiotem zapytania ofertowego jest wybór Dostawcy na zakup fabrycznie nowej, poziomej maszyny pakującej wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego. Zakup realizowany jest w ramach projektu pt. „Udoskonalenie procesu produkcyjnego oraz dywersyfikacja oferty jako rezultat wdrożenia wyników prac B+R […]

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do złożenia oferty w odpowiedzi na nasze „Zapytanie ofertowe nr 6 z dnia 24.06.2019 r.

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wybór Dostawcy na zakup fabrycznie nowej, poziomej maszyny pakującej wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.

Zakup realizowany jest w ramach projektu pt.” Udoskonalenie procesu produkcyjnego oraz dywersyfikacja oferty jako rezultat wdrożenia wyników prac B+R w OBST S.A.” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.7.: Wzrost konkurencyjności MŚP. Program operacyjny RPO WL 2014-2020.”

Informujemy, że powyższe zapytanie ofertowe wraz z niezbędnymi załącznikami zostało upublicznione na Bazie Konkurencyjności pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci/funduszeeuropejskie/gov.pl/publikationproposal/view/20169,

numer ogłoszenia 20169 z datą publikacji 24.06.2019 r. , a także na naszej stronie internetowej: www.obst.pl w zakładce „Aktualności”

Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze szczegółami zapytania oraz do złożenia oferty.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6 Z DNIA 24.06.2019 ZAKUP POZIOMEJ MASZYNY PAKUJĄCEJ

Załacznik nr 1Formularz oferty Załacznik nr 2Oświadczenie o baku powiązań Załącznik nr 3Oświadczenie o zdolności oferenta do wyk zam

Załącznik 4 Klauzula informacyjna RODO (1)

 

 

Obst
Obst

Uwaga!

Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób. Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera

Skip to content