Projekty Unijne

Obst
Obst
Obst
Obst
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA
Projekt Unijny

Twój pomysł, europejskie pieniądze

„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013”

 

 • LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ,Ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin. Punkt informacyjny LAWP (81) 46 23 831, (81) 46 23 812, www.lawp.lubelskie.pl
 • ODDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH, Departament Strategii i Rozwoju regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, 20-151 Lublin, ul. Stefczyka 3b, www.feu.lubelskie.pl

 

OBST S.A.
ul. Jagiellońska 64
22-100 Chełm

W ramach projektu zakupiono:
– linię technologiczną Pawan produkującą i powlekającą płatki.

W wyniku realizacji projektu do oferty zostały wprowadzone produkty:
– flakes filled with grains – płatki z aplikowanymi ziarnami zbóż w strukturę płatka
– flakes filled with fruits – płatki z aplikowanymi kosteczkami owocowymi lub suszonymi owocami w strukturę płatka

Całkowita wartość projektu: 4 985 592,95 PLN
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1999911,83 PLN

 

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA
Projekt Unijny

Twój pomysł, europejskie pieniądze

„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013”

 

 • LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ,Ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin. Punkt informacyjny LAWP (81) 46 23 831, (81) 46 23 812, www.lawp.lubelskie.pl
 • ODDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH, Departament Strategii i Rozwoju regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, 20-151 Lublin, ul. Stefczyka 3b, www.feu.lubelskie.pl

 

OBST S.A.
ul. Jagiellońska 64
22-100 Chełm

W ramach projektu zakupiono:
–  linię technologiczną powlekającą Schaaf
– linie technologiczną do produkcji mini wavy i wielozbożowych płatków Pavan

W wyniku realizacji projektu do oferty zostały dodane następujące produkty:
– mini waves
– płatki wielozbożowe

Całkowita wartość projektu: 5 227 500,00 PLN
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1999625,00 PLN

 

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA

Projekt Unijny

Twój pomysł, europejskie pieniądze

„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013”

 

 • LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ,Ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin. Punkt informacyjny LAWP (81) 46 23 831, (81) 46 23 812, www.lawp.lubelskie.pl
 • ODDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH, Departament Strategii i Rozwoju regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, 20-151 Lublin, ul. Stefczyka 3b, www.feu.lubelskie.pl

„Zakup innowacyjnego ekstrudera do produkcji wyrobów bezpośrednio ekspandowanych podstawą do wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów z grupy zdrowej żywności”

OBST S.A.
ul. Jagiellońska 64
22-100 Chełm

W ramach projektu zakupiono:
– linię do produkcji „Bread Chips”
– mikser wraz z przenośnikami
– kocioł parowy

W wyniku realizacji niniejszego projektu oferta firmy poszerzyła się o nowe produkty:
– Bread Chips naturalne
– Bread Chips smakowe

Całkowita wartość projektu: 4 310 992,00 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 999 664,24 zł

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

OBST S.A.

ul. Jagiellońska 64,

22-100 Chełm

 

uzyskała dofinansowanie na realizację projektu

 pt.: „Wsparcie promocji marki OBST S. A. na rynkach zagranicznych”.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

 

Cele Projektu:

            Przedmiotowy Projekt promuje polską markę produktową OBST S.A. na rynkach zagranicznych oraz Markę Polskiej Gospodarki, poprzez udział w imprezach targowo-wystawienniczych w ramach Branżowego Programu Promocji polskich specjalności żywnościowych w latach 2017-2019.

 

Planowane efekty działań w związku z realizacją Projektu:

 • zdobycie nowych odbiorców produktów i nawiązanie trwałych relacji biznesowych z nowymi kontrahentami, co przyczyni się do zwiększenia wolumenu przychodów ze sprzedaży na eksport oraz do stopniowego zwiększania mocy produkcyjnych przedsiębiorstwa.
 • Podpisanie nowych kontraktów handlowych oraz zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów na eksport – produktów będących przedmiotem Projektu – co pozwoli na osiągnięcie sumarycznych przychodów ze sprzedaży na eksport za lata: 2017 – 2020 na poziomie 16.909.685.36 zł.
 • w wyniku osiągnięcia wskaźników rezultatu OBST S.A. planuje rozwinąć dział eksportowy przedsiębiorstwa oraz poszerzać oferowany asortyment.

 

Wartość projektu: 567 290,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 340 374,00 PLN

 

Okres realizacji projektu od 01/04/2017

Okres realizacji projektu do 31/12/2019

 

Przedmiotem Projektu jest: wdrożenie w przedsiębiorstwie wyników prowadzonych przez firmę prac badawczo – rozwojowych, które pozwolą Beneficjentowi ulepszyć obecnie posiadane produkty oraz wprowadzić cztery nowe. Wdrożenie wyników B+R poprzez zakup niezbędnych maszyn i urządzeń pozwoli spółce podnieść swoją konkurencyjność na rynkach zarówno krajowych jak i międzynarodowych oraz pozyskać nowych kontrahentów. Realizacja Projektu przyczyni się znacząco do rozszerzenia działalności eksportowej przedsiębiorstwa.

 

– wartość projektu: –  4 045 215,82 zł

 

– wkład Funduszy Europejskich – 1 973 275,99 zł

 

OBST Spółka Akcyjna realizuje projekt: ” Dotacje na kapitał obrotowy dla OBST Spółka Akcyjna”. Okres realizacji Projektu: 2020-07-01 – 2020-09-30.

Opis projektu: projekt o nr POPW.01.05.00-06-0023/20-00: „Dotacja na kapitał obrotowy dla OBST Spółka Akcyjna”, dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielona na podstawie programu nr SA.57015(2020/N). Realizacja projektu przyczyni się do utrzymania prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.

 • wartość projektu                         – 232329,75 zł
 • wkład Funduszy Europejskich – 232329,75 zł

 

OBST Spółka Akcyjna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.: „Podniesienie konkurencyjności firmy OBST S.A. poprzez wprowadzenie na rynek gamy innowacyjnych produktów bezglutenowych”

 

Przedmiotem projektu jest wdrożenie w przedsiębiorstwie wyników prowadzonych przez spółkę prac badawczo – rozwojowych, które pozwolą Wnioskodawcy wprowadzić gamę nowych innowacyjnych produktów bezglutenowych charakteryzujących się właściwościami funkcjonalnymi i zdrowotnymi.

Wdrożenie wyników prac B+R poprzez zakup niezbędnych maszyn i urządzeń pozwoli wnioskodawcy podnieść swoją konkurencyjność na rynkach zarówno krajowych jak i międzynarodowym oraz pozyskać nowych kontrahentów.

 • wartość projektu: – 13 000 742,48 zł
 • wkład Funduszy Europejskich – 6 341 825,59 zł

 

/

 

OBST SPÓŁKA AKCYJNA

realizuje projekt dofinansowany

z Funduszy Europejskich

 

„Wsparcie umiędzynarodowienia oraz działalności eksportowej przedsiębiorstwa OBST S.A.”

Celem projektu jest: skuteczna promocja przedsiębiorstwa na arenie międzynarodowej, zwiększenie skali eksportu produktów stanowiących przedmiot projektu oraz eksportu ogółem. Efekty jakościowe projektu stanowią: wypromowanie projektów na arenie międzynarodowej, zdobycie nowych rynków perspektywicznych, pozyskanie nowych partnerów zagranicznych.

Dofinansowanie projektu z UE: 340.860,00 PLN

Obst
Obst

Uwaga!

Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób. Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera

Skip to content