Aktualności

Obst
Obst
Obst
Obst
zapytanie-ofertowe-nr-3-na-zakup-zestawu-maszyn-pakujacych-z-dnia-29-03-2019-r

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 NA ZAKUP ZESTAWU MASZYN PAKUJĄCYCH z dnia 29.03.2019 r.

29 marca 2019
Zapraszamy Państwa do składania ofert w odpowiedzi na nasze „zapytanie ofertowe nr 3 z dnia 29.03.2019 r. Przedmiotem zapytania ofertowego jest wybór Dostawcy na zakup zestawu maszyn pakujących wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego. Zakup realizowany jest w ramach projektu pt. „Udoskonalenie procesu produkcyjnego oraz dywersyfikacja oferty jako rezultat wdrożenia wyników prac B+R w OBST […]

Zakup realizowany jest w ramach projektu pt. ” Udoskonalenie procesu produkcyjnego oraz dywersyfikacja oferty jako rezultat wdrożenia wyników prac B+R w OBST S.A., współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.7.: Wzrost konkurencyjności MŚP. Program operacyjny RPO WL 2014-2020″.

Informujemy, że powyższe zapytanie wraz z niezbędnymi załącznikami zostało upublicznione w informacji o ogłoszeniu pod numerem 16477 z datą publikacji: 29.03.2019 r. zamieszczonej na Bazie Konkurencyjności pod adresem http://bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl, a także na naszej stronie internetowej www.obst.pl z zakładce „Aktualności”.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze szczegółami zapytania ofertowego oraz składania ofert.

W załączeniu:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 ZAKUP ZESTAWU MASZYN PAKUJĄCYCH Z DNIA 29 03 2019

Załacznik nr 1 Formularz oferty Załącznik nr 2 oOświadczenie o braku powiązań osob-kapit Załacznik nr 3 Oświadczenie o zdolnosci do wykonania zamówienia

Załącznik 4 Klauzula informacyjna RODO

Obst
Obst

Uwaga!

Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób. Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera

Skip to content