Aktualności

Obst
Obst
Obst
Obst
zapytanie-ofertowe-z-dnia-20-03-2019-r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20.03.2019 r.

21 marca 2019
Zapraszamy Państwa do składania ofert w odpowiedzi na nasze „Zapytanie ofertowe nr 2 z dnia 20.03.2019 r. „. Przedmiotem zapytania ofertowego jest wybór Dostawcy na zakup fabrycznie nowego Chillera – chłodni sprężarkowej niskotemperaturowej o mocy chłodniczej minimum 100 KW wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.  

Zakup realizowany jest w ramach projektu pt. „Udoskonalenie procesu produkcyjnego oraz dywersyfikacja oferty jako rezultat wdrożenia wyników prac B+R w OBST S.A.”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.7.: Wzrost konkurencyjności MŚP. Program operacyjny RPO WL 2014-2020″.

Informujemy, że powyższe zapytanie wraz z niezbędnymi załącznikami zostało upublicznione w informacji o ogłoszeniu pod numerem  16208 z datą publikacji: 20.03.2019 r., zamieszczonej na Bazie Konkurencyjności pod adresem https://bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl, a także na naszej stronie internetowej: www.obst.pl w zakładce „Aktualności”.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze szczegółami zapytania ofertowego oraz składania ofert.

w załączeniu:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 NA ZAKUP CHILLERA CHŁODNI Z DNIA 20 03 2019 OBST SA

Załącznik nr 4 KLAUZULA RODO

Załącznik nr 1 Formularz oferty Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań Załcznik nr 3 Oświadczenie o zdolności Oferenta_

Obst
Obst

Uwaga!

Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób. Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera

Skip to content