Aktualności

Obst
Obst
Obst
Obst
zapytanie-ofertowe-nr-9-z-dnia-05-08-2019-r-zadanie-9-chiller

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9 Z DNIA 05.08.2019 R. ZADANIE 9-CHILLER

5 sierpnia 2019
Szanowni Państwo, Zapraszamy Państwa do złożenia oferty w odpowiedzi na nasze ” Zapytanie ofertowe nr 9 z dnia 05.08.2019 r. Przedmiotem zapytania ofertowego jest wybór Dostawcy na zakup fabrycznie nowego Chillera – chłodni sprężarkowej niskotemperaturowej z dwiema przemianami freon/glikol i glikol/woda, składającej się z agregatu w wersji zewnętrznej „kompakt” o mocy chłodniczej minimum 105 KW […]

Szanowni Państwo,

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty w odpowiedzi na nasze „Zapytanie ofertowe nr 9 z dnia 5.08.2019 r. Przedmiotem zapytania ofertowego jest wybór Dostawcy na zakup fabrycznie nowego Chillera – chłodni sprężarkowej niskotemperaturowej z dwiema przemianami freon/glikol i glikol/woda, składającej się z agregatu w wersji zewnętrznej „kompakt” o mocy chłodniczej minimum 105 KW z zabudowanym na Chillerze pełnym freecoolingiem oraz z modułu hydraulicznego do umieszczenia wewnątrz budynku, składającego się z wymiennika glikol/woda o mocy minimum 105 KW, pompy obiegowej i armatury – wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego oraz instalacją i uruchomieniem w siedzibie Zamawiającego.

Zakup realizowany jest w ramach umowy Nr RPLU.03.07.00-06-0044/19-00 o dofinansowanie Projektu pt. „Udoskonalenie procesu produkcyjnego oraz dywersyfikacja oferty jako rezultat wdrożenia wyniku prac B+R w OBST S.A., współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata: 2014 – 2020, Oś priorytetowa: 3 Konkurencyjność Przedsiębiorstw, Działanie 3.7 : Wzrost konkurencyjności MŚP.

Informujemy, że powyższe zapytanie ofertowe zraz z niezbędnymi załącznikami zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności pod adresem:

https://bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/printview/1199249, nr ogłoszenia 1199249 z datą publikacji 05.08.2019 r. a także na naszej stronie internetowej www.obst.pl w zakładce „Aktualności” .

Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze szczegółami zapytania oraz złożenia oferty.

Prezes Zarządu

Bogusław Obst

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9 Z DNIA 05 08 2019 ZADANIE 9 CHILLER (1

)ZAŁACZNIK NR 1 Formularz oferty, ZAŁĄCZNIK NR 2 oświadczenie o braku powiązań ZAŁACZNIK NR 3 Oświadczenie o zdolności Oferenta

Załącznik 4 Klauzula informacyjna RODO (2)

Obst
Obst

Uwaga!

Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób. Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera

Skip to content