Aktualności

Obst
Obst
Obst
Obst
zapytanie-ofertowe-nr-7-z-dnia-13-07-2019-na-zakup-przenosnika-schladzajacego-informacja-o-ogloszeniu

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7 Z DNIA 13.07.2019 NA ZAKUP PRZENOŚNIKA SCHŁADZAJĄCEGO – INFORMACJA O OGŁOSZENIU.

13 lipca 2019
Szanowni Państwo,                         Zapraszamy Państwa do złożenia oferty w odpowiedzi na nasze „Zapytanie ofertowe nr 8 z dnia 13.07.2019 r. Przedmiotem zapytania ofertowego jest wybór Dostawcy na zakup fabrycznie nowego przesiewacza wibracyjnego wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.   Zakup realizowany jest w ramach umowy Nr RPLU.03.07.00-06-0044/19-00 o dofinansowanie Projektu pt. ,,Udoskonalenie procesu produkcyjnego […]

Szanowni Państwo,       

 

               Zapraszamy Państwa do złożenia oferty w odpowiedzi na nasze „Zapytanie ofertowe nr 8 z dnia 13.07.2019 r. Przedmiotem zapytania ofertowego jest wybór Dostawcy na zakup fabrycznie nowego przesiewacza wibracyjnego wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.

 

Zakup realizowany jest w ramach umowy Nr RPLU.03.07.00-06-0044/19-00 o dofinansowanie Projektu pt. ,,Udoskonalenie procesu produkcyjnego oraz dywersyfikacja oferty jako rezultat wdrożenia wyników prac B+R w OBST S.A”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata: 2014-2020, Oś priorytetowa: 3 Konkurencyjność Przedsiębiorstw, Działanie 3.7: Wzrost konkurencyjności MŚP.

 

Informujemy, że powyższe zapytanie ofertowe wraz z niezbędnymi załącznikami zostało upublicznione na Bazie Konkurencyjności pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1195331 , nr ogłoszenia 1195331 z datą publikacji 13.07.2019, a także na naszej stronie internetowej: www.obst.pl w zakładce „Aktualności”

Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze szczegółami zapytania oraz złożenia oferty.

 

 

Prezes Zarządu

 

Bogusław Obst

 

INFORMACJA O OGŁOSZENIU ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8 Z DNIA 13.07.2019 PRZENOŚNIK SCHŁADZAJĄCY ZAŁACZNIK NR 1 Formularz oferty, ZAŁĄCZNIK NR 2 oświadczenie o braku powiązań ZAŁACZNIK NR 3 Oświadczenie o zdolności Oferenta Załącznik 4 Klauzula informacyjna RODO ZAPYTANIE OFERTOWE WYBÓR DOSTAWCY NA PRZESIEWACZ WIBRACYJNY ZO NR 8 Z DNIA 13 07 2019

Obst
Obst

Uwaga!

Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób. Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera

Skip to content