Aktualności

Obst
Obst
Obst
Obst
zapytanie-ofertowe-nr-10-z-dnia-06-08-2019-r-na-wybor-dostawcy-na-zakup-wozka-widlowego-czolowego-czterokolowego-o-napedzie-elektrycznym

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10 Z DNIA 06.08.2019 R. NA WYBÓR DOSTAWCY NA ZAKUP WÓZKA WIDŁOWEGO CZOLOWEGO CZTEROKOŁOWEGO O NAPEDZIE ELEKTRYCZNYM

6 sierpnia 2019
Szanowni Państwo, Zapraszamy Państwa do złożenia oferty w odpowiedzi na nasze zapytanie ofertowe nr 10 z dnia 06.08.2019 r. 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty w odpowiedzi na nasze zapytanie ofertowe nr 10 z dnia 06.08.2019 r.

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wybór Dostawcy na zakup fabrycznie nowego wózka widłowego czołowego czterokołowego o napędzie elektrycznym wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.

Zakup realizowany jest w ramach umowy Nr RPLU.03.07.00-06-0044/1900 o dofinansowanie Projektu pt. „udoskonalenie procesu produkcyjnego oraz dywersyfikacja oferty jako rezultat wdrożenia wyników praz B+R w OBST S.A.”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata: 2014-2020, Oś priorytetowa: 3Konkurencyjność Przedsiębiorstw, Działanie 3.7: Wzrost konkurencyjności MŚP.

Informujemy, że powyższe zapytanie ofertowe wraz z niezbędnymi załącznikami zostało upublicznione na Bazie Konkurencyjności pod adresem:

http://bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1199382,

nr ogłoszenia 1199382 z datą publikacji 06.08.2019 r., a także na naszej stronie internetowej: www.obst.pl w zakładce: „Aktualności”

Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze szczegółami zapytania oraz złożenia oferty.

 

Prezes Zarządu

Bogusław Obst

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10 Z DNIA 06.08.2019 WYBÓR DOSTAWCY NA WÓZEK WIDŁOWY O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM

ZAŁACZNIK NR 1 Formularz oferty, ZAŁĄCZNIK NR 2 oświadczenie o braku powiązań ZAŁACZNIK NR 3 Oświadczenie o zdolności Oferenta

Załącznik nr 4 KLAUZULA RODO

 

 

Obst
Obst

Uwaga!

Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób. Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera

Skip to content