Aktualności

Obst
Obst
Obst
Obst
zaproszenie-do-skladania-ofert-do-zapytania-ofertowego-nr-5-z-dnia-22-05-2019-r

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 5 Z DNIA 22.05.2019 R.

22 maja 2019
Szanowni Państwo ! Zapraszamy Państwa do złożenia oferty w odpowiedzi na nasze Zapytanie ofertowe nr 5 z dnia 22.05.2019 r.

Szanowni Państwo !

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty w odpowiedzi na nasze Zapytanie ofertowe nr 5 z dnia 22.05.2019 r.

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wybór Dostawcy na zakup fabrycznie nowej linii do produkcji innowacyjnych produktów wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego oraz instalacją i montażem tych urządzeń w zakładzie produkcyjnym Zamawiającego. Maszyny, urządzenia oraz części wchodzące w skład linii do produkcji innowacyjnych produktów, będące przedmiotem zamówienia muszą być kompatybilne z urządzeniami już zainstalowanymi w zakładzie produkcyjnym OBST S.A. w szczególności z ekstruderem dwuśrubowym firmy Pavan.

Zakup realizowany jest w ramach projektu pt. „Udoskonalenie procesu produkcyjnego oraz dywersyfikacja oferty jako rezultat wdrożenia wyników prac B+R w OBST S.A.”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.7 : Wzrost konkurencyjności MŚP. Program operacyjny RPO WL 2014-2020 „.

Informujemy, że powyższe zapytanie wraz z niezbędnymi załącznikami zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności pod adresem: https://bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18614 nr ogłoszenia 18614 z datą publikacji 22.05.2019 r., a także na naszej stronie internetowej: www.obst.pl w zakładce „Aktualności”.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze szczegółami zapytania oraz złożenia oferty.

Załącznik nr 1 Formularz oferty Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań osob kapit Załącznik nr 3 oświadczenie o zdolności do wykonania zamówienia

Załącznik 4 Klauzula informacyjna RODO

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5 Z DNIA 22.05.2019r LINIA DO PRODUCJI INNOWACYJNYCH PRODUKTÓW

Obst
Obst

Uwaga!

Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób. Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera

Skip to content