Aktualności

Obst
Obst
Obst
Obst
zapytanie-ofertowe-z-dnia-15-03-2019-r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 15.03.2019 r.

15 marca 2019
Szanowni Państwo, zapraszamy serdecznie do składania ofert  na zakup fabrycznie nowej, półautomatycznej kartoniarki do zaklejania i oznaczania opakowań wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego. Zakup realizowany jest w ramach projektu pt. „Udoskonalenie procesu produkcyjnego oraz dywersyfikacja oferty jako rezultat wdrożenia wyników prac B+R w OBST S.A.”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.7. […]

Wzrost konkurencyjności MŚP. Program operacyjny RPO WL 2014-2020″.

Informujemy, że powyższe zapytanie wraz z niezbędnymi załącznikami zostało upublicznione w informacji o ogłoszeniu /nr ogłoszenia: 14542, data publikacji 15.03.2019 r./ zamieszczonej na Bazie Konkurencyjności pod adresem https//bazakonkurencyjności.fundusze europejskie.gov.pl, a także na naszej stronie internetowej: www.obst.pl w zakładce „Aktualności”.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze szczegółami zapytania ofertowego oraz składania ofert. 

w załączeniu:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 Z DNIA 15.03.2019 KARTONIARKA PÓŁAUTOATYCZNA

Załącznik nr 1 Formularz oferty Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań osobowo kapitał ZM z dnia 26.03.2019 Załącznik nr 3 Oświadczenie o zdolności Oferenta

ZAŁACZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTY, ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ, ZAŁACZNIK NR 3 OŚWIADCZENIE O ZDOLNOŚCI ZAPYT NR 1

ZAŁACZNIK NR 4 KLAUZULA RODO

Poniżej zamieszczamy adres ogłoszenia:

https://bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14542

Uwaga !!!

Informujemy, że w dniu 26.03.2019 r. uległa zmianie treść informacji o ogłoszeniu nr 14542 z datą publikacji na Bazie Konkurencyjności w dniu 15.03.2019 r. Ogłoszenie dotyczy zamieszczonego przez OBST S.A. zapytania ofertowego na zakup fabrycznie nowej kartoniarki półautomatycznej do zaklejania i oznaczania opakowań wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego. W przypadku zainteresowania się naszą ofertą, zapraszamy Państwa do zapoznania się z treścią dokonanych zmian pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14542

Obst
Obst

Uwaga!

Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób. Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera

Skip to content