Projekty Unijne

Obst
Obst
Obst
Obst
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA
Projekt Unijny

Twój pomysł, europejskie pieniądze

„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013”

 

  • LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ,Ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin. Punkt informacyjny LAWP (81) 46 23 831, (81) 46 23 812, www.lawp.lubelskie.pl
  • ODDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH, Departament Strategii i Rozwoju regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, 20-151 Lublin, ul. Stefczyka 3b, www.feu.lubelskie.pl

 

OBST S.A.
ul. Jagiellońska 64
22-100 Chełm

W ramach projektu zakupiono:
– linię technologiczną Pawan produkującą i powlekającą płatki.

W wyniku realizacji projektu do oferty zostały wprowadzone produkty:
– flakes filled with grains – płatki z aplikowanymi ziarnami zbóż w strukturę płatka
– flakes filled with fruits – płatki z aplikowanymi kosteczkami owocowymi lub suszonymi owocami w strukturę płatka

Całkowita wartość projektu: 4 985 592,95 PLN
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1999911,83 PLN

 

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA
Projekt Unijny

Twój pomysł, europejskie pieniądze

„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013”

 

  • LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ,Ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin. Punkt informacyjny LAWP (81) 46 23 831, (81) 46 23 812, www.lawp.lubelskie.pl
  • ODDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH, Departament Strategii i Rozwoju regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, 20-151 Lublin, ul. Stefczyka 3b, www.feu.lubelskie.pl

 

OBST S.A.
ul. Jagiellońska 64
22-100 Chełm

W ramach projektu zakupiono:
–  linię technologiczną powlekającą Schaaf
– linie technologiczną do produkcji mini wavy i wielozbożowych płatków Pavan

W wyniku realizacji projektu do oferty zostały dodane następujące produkty:
– mini waves
– płatki wielozbożowe

Całkowita wartość projektu: 5 227 500,00 PLN
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1999625,00 PLN

 

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA

Projekt Unijny

Twój pomysł, europejskie pieniądze

„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013”

 

  • LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ,Ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin. Punkt informacyjny LAWP (81) 46 23 831, (81) 46 23 812, www.lawp.lubelskie.pl
  • ODDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH, Departament Strategii i Rozwoju regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, 20-151 Lublin, ul. Stefczyka 3b, www.feu.lubelskie.pl

„Zakup innowacyjnego ekstrudera do produkcji wyrobów bezpośrednio ekspandowanych podstawą do wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów z grupy zdrowej żywności”

OBST S.A.
ul. Jagiellońska 64
22-100 Chełm

W ramach projektu zakupiono:
– linię do produkcji „Bread Chips”
– mikser wraz z przenośnikami
– kocioł parowy

W wyniku realizacji niniejszego projektu oferta firmy poszerzyła się o nowe produkty:
– Bread Chips naturalne
– Bread Chips smakowe

Całkowita wartość projektu: 4 310 992,00 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 999 664,24 zł

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

OBST S.A.

ul. Jagiellońska 64,

22-100 Chełm

uzyskała dofinansowanie na realizację projektu 

pt.: „Wsparcie promocji marki OBST S.A. na rynkach zagranicznych”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

 

Przedmiotowy projekt promował będzie polską markę produktową OBST S.A. na rynkach zagranicznych, poprzez udział w imprezach targowo-wystawienniczych w ramach Branżowego Programu Promocji polskich specjalności żywnościowych w latach 2017-2019.

 

Wartość projektu: 567 290,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 340 374,00 PLN

Okres realizacji projektu od 01/04/2017

Okres realizacji projektu do 31/12/2019

 

Obst
Obst

Uwaga!

Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób. Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera